E-mailprocedure : Verzoek brief, vandaag te ontvangen, over het bericht dat Turkije Syrische vluchtelingen terugstuurt naar Syrië

De vergadering is geweest

1 april 2016
16:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie
Van: Commissie V&J
Verzonden: vrijdag 1 april 2016 16:14
Aan: GC-Commissie-V&J
Onderwerp: UITKOMST VERLENGDE REACTIETERMIJN: E-mailprocedure: verzoek brief, vandaag te ontvangen, over het bericht dat Turkije Syrische vluchtelingen terugstuurt naar Syrië
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
Gelet op de reacties naar aanleiding van de verlengde reactietermijn, kan ik u melden dat het verzoek onvoldoende steun heeft.
 
Met vriendelijke groet,
 
Sandor Loeffen
Adjunct-griffier, vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
 
Van: Commissie V&J
Verzonden: vrijdag 1 april 2016 14:43
Aan: GC-Commissie-V&J
Onderwerp: SPOED VERLENGDE REACTIETERMIJN: E-mailprocedure: verzoek brief, vandaag te ontvangen, over het bericht dat Turkije Syrische vluchtelingen terugstuurt naar Syrië
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
Op verzoek van het lid Voordewind is de reactietermijn verlengd tot hedenmiddag 16.00 uur.
 
Sandor Loeffen
Adjunct-griffier, vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Voortman L.
Verzonden: vrijdag 1 april 2016 10:09
Aan: Nava D.; Commissie V&J
CC: Sjoerdsma, S.; Voordewind J.S.
Onderwerp: Verzoek brief vandaag te ontvangen
 
Bij deze dien ik mede namens de fracties van cu en D66 het verzoek in om vandaag nog een brief van het kabinet te ontvangen over het bericht dat Turkije Syrische vluchtelingen terugstuurt naar syrie.
 
We willen van het kabinet horen dat er maandag niet wordt aangevangen met het terugsturen van mensen van Griekenland naar Turkije. En we willen van het kabinet horen welke maatregelen er binnen eu-verband genomen zullen worden door het kabinet om dit te voorkomen.
 
Groet
Linda
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek brief, vandaag te ontvangen, over het bericht dat Turkije Syrische vluchtelingen terugstuurt naar Syrië

    Te behandelen:

    Loading data