Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2017

Wetgevingsoverleg: "Pakket Belastingplan 2017"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 november 2016, over het Pakket Belastingplan 2017
Stenogram
Download Pakket Belastingplan 2017
Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie tweede WGO pakket Belastingplan 2017 (07-11-2016)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Pakket Belastingplan 2017

Te behandelen:

4
Behandelschema pakket Belastingplan 2017

Details

 • Dinsdag 20 september; Prinsjesdag (week 38): indiening
 • Woensdag 28 september van 10:00-12:30 uur (week 39): besloten technische briefing
 • Woensdag 12 oktober 12:00 uur (week 41): inbrengdatum voor het verslag

  Herfstreces van 14 oktober t/m 24 oktober 2016
   
 • Dinsdag 25 oktober (week 43): nota naar aanleiding van verslag
 • Maandag 31 oktober van 11:00-19:00 uur (week 44): eerste wetgevingsoverleg, eerste termijn commissie
 • Donderdag 3 november (week 44): schriftelijke antwoorden n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg
 • Maandag 7 november van 11:00-23:00 uur (week 45): tweede wetgevingsoverleg, eerste termijn regering en volledige tweede termijn
 • Dinsdag 15 en woensdag 16 november (week 46): plenaire behandeling
 • Donderdag 17 november (week 46): stemmingen
5
Verloop wetgevingsoverleg

Details

In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 28 september 2016 is besloten de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit te nodigen voor het tweede wetgevingsoverleg en de afrondende plenaire behandeling. De uitnodiging houdt verband met de behandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556) dat onderdeel uitmaakt van het pakket Belastingplan 2017.

Het voorgaande heeft gevolgen voor het verloop van het eerste deel van het tweede wetgevingsoverleg. De volgorde van de behandeling van de diverse wetsvoorstellen wordt als volgt:
1. Antwoord in eerste termijn door de staatssecretaris van Financiën en de minister van OCW over het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing.
2. Tweede termijn commissie over het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing.
3. Antwoord in tweede termijn door de staatssecretaris van Financiën en de minister van OCW over het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing.

De minister van OCW verlaat het wetgevingsoverleg.

4. Antwoord in eerste termijn door de staatssecretaris van Financiën over de overige wetsvoorstellen.
5. Tweede termijn commissie over de overige wetsvoorstellen.
6. Tweede termijn staatssecretaris van Financiën over de overige wetsvoorstellen.