04
okt
Live debat
Vanaf 10:00
Algemeen overleg

Auteursrecht

Algemeen overleg: "Auteursrecht"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Convocatie algemeen overleg Auteursrecht op 4 oktober 2018

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

2
Afspraken rechthebbenden en internet service providers over samenwerking bij vergroten legaal aanbod films en over voorlichting aan consumenten over downloaden uit (il)legale bron

Te behandelen: