Agendapunten

  1. Gesprek met de heer C. Gøtzsche, internist, hoogleraar en onderzoeker, over geneesmiddelensector.