E-mailprocedure : Verzoek van het lid Leenders (PvdA) om het AO EHS/Natuurnetwerk Nederland en het AO Natuurbeleid samen te voegen tot één AO Natuurbeleid/EHS op 23 maart 2016 van 10:00 tot 14:00 uur

De vergadering is geweest

14 maart 2016
16:00 uur
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken,
 
Hierbij leg ik u onderstaand verzoek van het lid Leenders (PvdA) om het algemeen overleg EHS/Natuurnetwerk Nederland op woensdag 23 maart 2016 van 10:00 tot 12:30 uur en het algemeen overleg Natuurbeleid op woensdag 23 maart 2016 van 12:30 tot 15:00 uur samen te voegen tot één algemeen overleg Natuurbeleid/EHS, in te plannen op woensdag 23 maart 2016 van 10:00 tot 14:00 uur.
 
Het voorstel is om eerst de rapporteurs Groot project EHS en de rapporteurs REFIT Vogel- en Habitatrichtlijn/Natura2000 de gelegenheid te geven om de staatssecretaris van Economische Zaken namens de commissie te bevragen. Daarna begint de eerste termijn van het reguliere algemeen overleg. De spreektijd voor het algemeen overleg zal 6 minuten per fractie zijn.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk maandag 14 maart 2016 om 16:00 uur te laten weten of u met dit verzoek kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*. Indien deze e-mailprocedure niet leidt tot eenduidige besluitvorming, zal er op dinsdag 15 maart 2016 een extra procedurevergadering worden ingepland.
 
Met vriendelijke groet,

Renée Konings
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Leenders (PvdA) voor om het algemeen overleg EHS/Natuurnetwerk Nederland op woensdag 23 maart 2016 van 10:00 tot 12:30 uur en het algemeen overleg Natuurbeleid op woensdag 23 maart 2016 van 12:30 tot 15:00 uur samen te voegen tot één algemeen overleg Natuurbeleid/EHS,op 23 maart van 10.00 tot 14.00 uurr

    Te behandelen:

    Loading data