Algemeen overleg : Examens

De vergadering is geweest

15 juni 2016
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunt met * toegevoegd


Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • J.G.P. Vermue (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • K.C.J. Straus (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2016 over examentrucjes bij de centrale examens Engels, Frans en Duits (havo en vwo)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van wiskundedocenten inzake petitie “Verbeter de afhandeling van klachten over de centrale eindexamens”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verklaring uitvoering correctie centrale examens voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Examenmonitor voortgezet onderwijs 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op een brief met betrekking tot de Examenmonitor voortgezet onderwijs 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de brieven van een lerares Frans over het centraal examen havo Frans 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie m.b.t. kwaliteit examens: scheikunde examen en bijbehorende correctiemodel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op berichten van RTL nieuws d.d. 8 juni jl. over fraude bij examens

  Te behandelen:

  Loading data