Agendapunten

 1. Aanbieding Briefadvies 'Werknemers en Q-koorts: criteria voor vaccinatie' van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

 2. Aanbieding afschrift van de brief aan de Europese Commissie over Europees Arbo Aquis

  Te behandelen:

 3. Aanbieding van de Sectorrapportage Asbest 2015

  Te behandelen:

 4. Voortgang programma duurzame inzetbaarheid

  Te behandelen:

 5. Een ketenaanpak voor gezond en veilig werken

  Te behandelen:

 6. Sectorrapportage Grond-, Weg- en Waterbouw 2014

  Te behandelen:

 7. Tijdspad invoering grenswaarde asbest amfibolen en certificatieschema's

  Te behandelen:

 8. Reactie op position paper inzake EU-Arbowetgeving

  Te behandelen:

 9. Reactie op SCP-bericht "Combinatiedruk neemt toe in de participatiesamenleving" en aansprakelijkheid Staat naar aanleiding van uitspraak wettelijke vakantiedagen

  Te behandelen: