Algemeen overleg : Veilige Publieke Taak

De vergadering is geweest

1 juni 2016
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H.A. Plasterk
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • H. Fokke (PvdA)
 • F. Koser Kaya (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding monitor Veilige Publieke Taak 2015 en de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het programma Veilige Publieke Taak

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Veiligheid politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data