Agendapunten

 1. Liaison officers en internationale plaatsingen politie 2015-2017

  Te behandelen:

 2. Werkprogramma 2016 Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

  Te behandelen:

 3. Eerste rapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

 4. Het horen van kwetsbare personen door de politie

  Te behandelen:

 5. Contourennota versterking opsporing

  Te behandelen:

 6. Tussenbericht herijking realisatie Nationale Politie

  Te behandelen:

 7. Waarnemen met technische hulpmiddelen

  Te behandelen:

 8. Reactie op uitzending Zembla van 25 november 2015 over informatie-uitwisseling tussen banken en politie

  Te behandelen:

 9. Onderzoek naar vertrouwensfuncties (A) binnen de politie

  Te behandelen:

 10. Tijdelijke Commissie Integriteit Inkoop en Aanbestedingen Politie - terugblik eerste half jaar

  Te behandelen:

 11. Uitkomsten van de privacy-audit die de Auditdienst Rijk heeft verricht naar de naleving van de Wet politiegegevens (Wpg) door de politie

  Te behandelen:

 12. Standpunt op het eerste rapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

 13. Onderhandelingsresultaat Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2015-2017

  Te behandelen:

 14. Afronding en borging Programma Versterking Professionele Weerbaarheid Politie

  Te behandelen:

 15. Heroriƫntatie landelijke meldkamerorganisatie (LMO)

  Te behandelen:

 16. Onderzoek GHB-gebruik op het platteland en forensisch medische (arrestanten) zorg

  Te behandelen:

 17. Wob-besluiten politie inzake PTSS, integriteitsschendingen en nevenfuncties

  Te behandelen:

 18. Beschikbaarheid politievoertuigen ten behoeve van de wijkagent

  Te behandelen:

 19. Beleidsreactie landelijke rapportage Arrestantenzorg Nederland

  Te behandelen:

 20. Voortgang personele reorganisatie Nationale Politie

  Te behandelen:

 21. WOB-besluit inkomensgegevens van de 200 meest verdienende medewerkers van de politie

  Te behandelen:

 22. Rapport klachtbehandeling door de politie van de Inspectie Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

 23. Reactie op berichtgeving over vermeend veiligheidslek C2000

  Te behandelen:

 24. Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie 2015-2017 geformaliseerd

  Te behandelen:

 25. Reactie op het bericht dat 20 topfunctionarissen bij de politie meer verdienen dan een minister

  Te behandelen: