Algemeen overleg : Politie

De vergadering is geweest

10 februari 2016
15:30 - 19:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • G.A. van der Steur
  minister van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • J. Recourt (PvdA)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • J.C.M. Swinkels (D66)
 • L. Bontes (GrBvK)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Liaison officers en internationale plaatsingen politie 2015-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Werkprogramma 2016 Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Eerste rapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Het horen van kwetsbare personen door de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Contourennota versterking opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tussenbericht herijking realisatie Nationale Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Waarnemen met technische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op uitzending Zembla van 25 november 2015 over informatie-uitwisseling tussen banken en politie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek naar vertrouwensfuncties (A) binnen de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Tijdelijke Commissie Integriteit Inkoop en Aanbestedingen Politie - terugblik eerste half jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitkomsten van de privacy-audit die de Auditdienst Rijk heeft verricht naar de naleving van de Wet politiegegevens (Wpg) door de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Standpunt op het eerste rapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderhandelingsresultaat Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2015-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afronding en borging Programma Versterking Professionele Weerbaarheid Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Heroriƫntatie landelijke meldkamerorganisatie (LMO)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek GHB-gebruik op het platteland en forensisch medische (arrestanten) zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wob-besluiten politie inzake PTSS, integriteitsschendingen en nevenfuncties

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beschikbaarheid politievoertuigen ten behoeve van de wijkagent

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie landelijke rapportage Arrestantenzorg Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang personele reorganisatie Nationale Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  WOB-besluit inkomensgegevens van de 200 meest verdienende medewerkers van de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport klachtbehandeling door de politie van de Inspectie Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op berichtgeving over vermeend veiligheidslek C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie 2015-2017 geformaliseerd

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het bericht dat 20 topfunctionarissen bij de politie meer verdienen dan een minister

  Te behandelen:

  Loading data