Inbreng verslag (wetsvoorstel) : 2e NADER verslag -Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van VWS te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015) - 34191

De vergadering is geweest

29 januari 2016
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015)

    Te behandelen:

    Loading data