Agendapunten

 1. Reactie op artikelen m.b.t. kindermishandeling

  Te behandelen:

 2. Aanbieding zevende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (VGR GIA)

  Te behandelen:

 3. Verzoek commissie voor een reactie op het advies van Augeo naar aanleiding van de voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

  Te behandelen:

 4. Afschrift van de reactie op brief van FIER inzake reactie op rapportage van de Commissie Azough

  Te behandelen:

 5. Aanbieding afschrift van de brief aan de VNG over extra middelen Centra voor Seksueel Geweld (CSG’s)

  Te behandelen: