Algemeen overleg : Wet langdurige zorg (Wlz)

De vergadering is geweest

3 maart 2016
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Kader- en voorhangbrief langdurige zorg 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Derde voortgangsrapportage hervorming van de langdurige zorg (HLZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Budgettair kader Wlz 2015 en 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding CBS onderzoek Langdurige zorggebruikers

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Meerzorg, maatwerk en daarmee samenhangende onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift aan NZa inzake budgettair kader Wlz 2015 en 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afwegingskader toegang Wet langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand-van-zakenbrief inzake Regeldruk/administratieve lasten in de caresector

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen over het onderzoek dat de wachtlijsten voor verpleeghuizen een verkeerd beeld geven (Ftm.nl, 7 december 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Waardig leven met zorg (Afgevoerd van de agenda!)

  Te behandelen:

  Loading data