Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

16 maart 2016
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • Y. Berckmoes-Duindam (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Lijst met EU-voorstellen VWS - maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  34399 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken TSN Thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek van het lid Bergkamp om uiterlijk 26 februari 2016 de Vernieuwingsagenda aan de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake alle inspectierapporten rondom zaak Sharleyne

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken van de voorbereidingen op de United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) over het werelddrugsprobleem

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Diverse rapporten over jeugd van de gezamenlijke inspecties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding van de wetenschapsagenda voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op het RIVM-rapport “BISPHENOL A, Part 2, Recommendations for risk management”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek van het lid Koser Kaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2016 over hormoonverstorende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het advies ‘Richtlijnen goede voeding 2015’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek van het lid Bergkamp om een stand-van-zakenbrief met het oog op het nog in te plannen debat burgerparticipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding rapport “In een klap volwassen; Kwalitatief onderzoek tienerzwangerschap”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2016 over het bericht dat asielzoekers ouderen gaan verzorgen terwijl er net 75.000 mensen ontslagen zijn omdat er zogenaamd bezuinigd moest worden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 januari 2016, over de rechterlijke uitspraak over de nieuwe Wmo die verbiedt dat gemeenten de huishoudelijke hulp vervangen voor een algemene voorziening (Zorgvisie, 30 december 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2014, deel 2

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving misstanden op afdeling KNO in het UMC Utrecht alsmede helderheid over de wijze waarop en binnen welke reikwijdte de IGZ de misstanden in het UMC Utrecht onderzoekt

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Zwangerschap en Geboorte

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Praktijkteam palliatieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het rapport van de Gezondheidsraad ‘Hemofilie, hiv en de Wbmv’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor VWS om aan te geven hoe Ontwerpbesluit (34191-12) zich in juridisch-technische zin verhoudt tot het wetsvoorstel voor een Veegwet VWS 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst van vragen en antwoorden inzake Reactie op bericht ‘Slotervaart verdiende miljoenen met het maken van heroïne’ (Kamerstuk 24 077, nr. 359)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Evaluatie faillissementen Ruwaard van Putten en De Sionsberg

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzamelbrief VWS-onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorlichting Raad van State inzake wetsvoorstel Vergroten Investeringsmogelijkheden medisch-specialistische zorg (Kamerstuk 33 168)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 februari 2016 over het bericht dat de MRSA-bacterie bij 63% van de varkensboeren voorkomt

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Privacywaarborgen materiële controle

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Juridische status geluidsopname gesprek met arts

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding rapport over zorgboerderij De Hoge Aard

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang Nationaal Programma Preventie 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 maart 2016, over een nadere actualisering van de 7000 mensen die volgens het CAK nog een rekening voor de eigen bijdrage over heel 2015 krijgen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 maart 2016, over het rapport van de Commissaris ICT Overheid (CIO) inzake de overheveling van burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Planning adviesaanvraag Zorginstituut over ADL-clusterwonen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek om reactie op brief van Zorgbelang Nederland (2016Z05245) inzake Kamerbrief beleidsdoorlichting positie cliënt (PG beleid) en tevens het verzoek wanneer de antwoorden op feitelijke vragen inzake de Beleidsdoorlichting artikel 4.1: Positie van de cliënt (32772, nr. 10) aan de Kamer worden gezonden.

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorstel om het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten PGB op 23 maart a.s. geen doorgang te doen vinden

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Gesprek internist, hoogleraar en onderzoeker, om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over geneesmiddelensector

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek commissie voor Juridische en Sociale Zaken van Parliament of Victoria om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over levensbeëindiging d.d. 30 of 31 maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data