Debat geweest
20 januari 2016 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 20 januari 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 20 januari 2015

Deelnemers


Agendapunten

2
Mevrouw Leijten wordt welkom geheten na haar zwangerschapsverlof en gefeliciteerd met de geboorte van zoon Tuur, die inmiddels een emailaccount heeft doen openen. In overleg zal de commissie op een later moment een passend cadeautje overhandigen.
4
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Te behandelen:

5
Inventarisatie rapporteur toegankelijkheidsakte

Details

Besluit: De leden Otwin van Dijk, Bergkamp en Van Veen worden aangesteld als rapporteur.
9
34234 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabak- en aanverwante producten

Te behandelen:

32
Toezegging n.a.v. het algemeen overleg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van 18 juni 2015 inzake een analyse met betrekking tot specifieke en gespecificeerde toestemming

Te behandelen:

35
Moties en toezeggingen tabaksontmoediging en stand van zaken verkenning openbaarmaking nalevingscijfers alcohol op supermarktketen niveau

Te behandelen:

41
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de evaluatie van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) (Kamerstuk 33 693, nr. 2)

Te behandelen:

50
55
Verzoek aan staatsecretaris VWS om op een juiste manier uitvoering te geven aan de motie Bergkamp/Van Dijk inzake de adviesaanvraag over de ontwikkeling van een maatwerkprofiel.

Te behandelen:

56
Verzoek om brief van de staatssecretaris VWS waarin hij aangeeft hoe hij de motie van de leden Voortman/Bergkamp (31839-489) inzake pgb-aanvragen uitvoert/heeft uitgevoerd.

Te behandelen:

58