Debat geweest
17 november 2016 | 10:00 - 11:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest
HERZIENE AGENDA
agendapunt met * toegevoegd

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 17-11-2016
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering OCW, 17-11-2016
Brief lid / fractie
Download Uitgebreide hoorzitting over Leren Lang Leren
Brief lid / fractie
Download Plannen algemeen overleg Strategische agenda hoger onderwijs

Agendapunten

1
Ontbijtbijeenkomst Nationale Wetenschapsagenda

Details

Er zijn onvoldoende leden in de gelegenheid de ontbijtbijeenkomst over de Nationale Wetenschapsagenda bij te wonen op 7 december 2016. Besloten wordt om de ontbijtbijeenkomst niet te organiseren.
2
Brievenlijst

Te behandelen:

6
Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

Te behandelen:

11
Tweede nota van wijziging Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

Te behandelen:

18
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW

Details

Voor de periode 24 oktober t/m 6 november 2016 (week 43-44): geen nieuwe EU-voorstellen.
22
EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2017 Europese Commissie
23
Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

Details

Ter informatie

Te agenderen debatten (totaal 76 op de lijst)
25. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (staatssecretaris OCW)
28. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Mohandis) (minister OCW)
(rapelleren om dit vóór het kerstreces te plannen)

35. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (staatssecretaris OCW)
(komt te vervallen i.v.m. gepland AO op 21 januari 2017)

68. Debat over de uitschrijving van leerlingen op basisscholen naar aanleiding van de het conflict in Turkije (Van Meenen) (staatssecretaris OCW) (komt te vervallen i.v.m. gepland AO op 7 december 2016)

Te agenderen dertigledendebatten (totaal 27 op de lijst)
--