Debat geweest
7 juli 2016 | 10:00 - 11:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW op 7 juli 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 7-7-2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Ter informatie: De Onderwijsraad komt begin september met het advies Professionele ruimte en medio oktober met het advies Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
2
De commissie stemt in met het voorstel om een advies uit te brengen door de Onderwijsraad over ‘Bekostiging en sturing op kwaliteit in het onderwijs (PO/VO/MBO/HO)’ uit te brengen. Dit is een onderwerp dat ook tijdens het overleg met de Onderwijsraad op 16 april 2015 door de leden is aangemerkt als interessant onderwerp
5
Planning van werkzaamheden

Details

Besluit:
  • wetgevingsoverleg over OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS) op maandag 21 november van 11.00 - 21.00 uur.
  • wetgevingsoverleg over OCW-begroting onderdeel Media op maandag 28 november van 11.00 - 18.00 uur.
6
Eerste opzet Uitgebreide hoorzittingen Mediabureaus
33
Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)

Details


Onderhavig wetsvoorstel staat op het lijstje spoedeisende wetsvoorstel (afhandeling verzocht door de Kamer vóór 20 december 2016).

Te behandelen:

39
46
47
Rondetafel Urban Act (besloten deel)

Details

Aanhouden tot volgende OCW-procedurevergadering.
48
Werkbezoek Canada

Details

De commissie heeft geen toestemming van het Presidium gekregen voor een werkbezoek aan Canada in de vierde week van september (buiten het reces).