Algemeen overleg

Kapitaalmarktunie

Algemeen overleg: "Kapitaalmarktunie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Kapitaalmarktunie
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 februari 2016, over Kapitaalmarktunie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Kabinetsreactie Actieplan Kapitaalmarktunie van de Europese Commissie en consultatiereactie creatie van een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct van de Europese Verzekerings- en Pensioenautoriteit (EIOPA)

Te behandelen:

2
Reactie Nederland op de consultatie over de cumulatieve impact van wet- en regelgeving voor de financiële sector, de consultatie inzake gedekte obligaties in de Europese Unie en de consultatie Europese durfkapitaalfondsen en socialeondernemingsfondsen

Te behandelen: