Agendapunten

  1. Kabinetsreactie Actieplan Kapitaalmarktunie van de Europese Commissie en consultatiereactie creatie van een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct van de Europese Verzekerings- en Pensioenautoriteit (EIOPA)

    Te behandelen:

  2. Reactie Nederland op de consultatie over de cumulatieve impact van wet- en regelgeving voor de financiële sector, de consultatie inzake gedekte obligaties in de Europese Unie en de consultatie Europese durfkapitaalfondsen en socialeondernemingsfondsen

    Te behandelen:

  3. EU-voorstel: Verordening betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel wordt toegelaten COM (2015) 583

    Te behandelen: