Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

2 juni 2016
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Azmani (VVD)
 • K. Verhoeven (D66)
 • H. van Bommel (SP)
 • M.E. Maij (PvdA)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 COM (2016) 157

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  House of Commons - Rapport "Transparency of decision-making in the Council of the European Union"

 3. 3

  Reactie op de brief van 14 april 2016 inzake parlementaire instemmingsprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toestemming voor een briefing door de Nederlandse ambassadeur in Slowakije, de heer mr. R. van Rijssen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzoek tot aanbieding petitie 'Nederland wil een referendum om de EU te verlaten'

 6. 6

  Verslag werkbezoek Griekenland en Macedonië

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken Transatlantic Legislators Dialogue d.d. 27 juni 2016


  Besluit: Vanuit de commissie Europese Zaken hebben de leden Verhoeven (D66) en Omtzigt (CDA) zich aangemeld voor een of meer werksessies.

  Besluit: De projectgroep wordt verzocht om kort voor de werksessies bevestiging van deelname te vragen van de aangemelde leden van de betrokken Kamercommissies.
 8. 8

  Stand van zaken planning overleggen tot het zomerreces


  Besluit: De commissie is akkoord met uitbreiding van het AO RAZ op 9 juni van een half uur tot twee uur. Het definitieve aanvangstijdstip van het AO volgt in de convocatie en is afhankelijk van de overige verplichtingen van de minister van Buitenlandse Zaken in de Kamer.

  Besluit: De commissie verzoekt de Kamervoorzitter om, in de plaats van het reeds geplande plenaire debat, een notaoverleg met de minister-president te plannen op maandag 27 juni a.s. inzake de voorbereiding van de Europese Raad d.d. 28-29 juni 2016 met een tijdsduur van minimaal 4 uur. 

  Besluit: De commissie besluit om een kabinetsappreciatie te vragen van de uitslag van het Britse referendum, ten behoeve van behandeling in het voorgenomen notaoverleg op maandag 27 juni a.s.
 9. 9

  Conceptbrief van de commissievoorzitter Europese Zaken van het Estse parlement inzake de zogenoemde rode kaart


  Besluit: De commissie mandateert haar voorzitter om de brief van diens Estse ambtgenoot inzake de zogenoemde rode kaart te ondertekenen.

  Noot: De commissie is akkoord met de strekking van de conceptbrief over de rode kaart, gericht aan de voorzitter van de Europese Raad. Na finalisering van de tekst zal de brief worden ondertekend door de voorzitters van de commissies Europese Zaken in de EU die dit aangaat.
 10. 10

  Statistieken en evaluatie commissie-werkzaamheden in parlementair jaar 2015-2016


  Besluit: De commissie besluit om aansluitend aan de procedurevergadering op 23 juni a.s. een besloten overleg van 30 minuten te plannen om de statistieken en evaluatie van werkzaamheden van de commissie in het parlementaire jaar 2015-2016 te bespreken.
 11. 11

  Agenda commissie

  07-06-2016 17.00 - 18.00 Gesprek met de burgemeester van Famagusta - ontvangst in bijzondere procedure door het lid Van Bommel
  09-06-2016 10.00 - 12.00 AO Raad Algemene Zaken dd 20 juni 2016 (let op: tijd gewijzigd)
  12/14-06-2016 COSAC plenair, Ridderzaal
  23- of 27-06-2016 voorbereiding Europese Raad d.d. 28-29 juni 2016 in de vorm van een plenair debat (23-06) of notaoverleg (27-06)
  23-06-2016 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  27/28-06-2016 Ontvangst Transatlantic Legislators Dialogue (vriendschapsgroep Europees Parlement - US Congress)
  04-07-2016 14.00 - 15.00 Gesprek met de President van Griekenland, de heer Pavlopoulos 
  07-07-2016 11.30 - 13.00 Procedurevergadering gevolgd door overleg statistieken/evaluatie werkzaamheden commissie
  11-07-2016 COSAC Voorzittersoverleg in Bratislava
  Informele Raad Algemene Zaken dd 24/25 juli 2016 - SO dins. 19 juli om 12.00 uur 
  02/04-09-2016 GBVB conferentie in Bratislava (DEF/BUZA)
  08-09-2016 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  13-09-2016 18:30 - 20:00 AO Raad Algemene Zaken dd 20 september 2016
  29-09-2016 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  11-10-2016 18:30 - 20:00 AO Raad Algemene Zaken dd 18 oktober 2016
  13-10-2016 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  03-11-2016 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  10-11-2016 14:00 - 15:30 AO Raad Algemene Zaken dd 15 november 2016 
  24-11-2016 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  13/15-11-2016 COSAC Plenair in Bratislava
  01/02-12-2016 IPC EnergieUnie en Digitale Economie in Bratislava 
  15-12-2016 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
    
  Besluit: Ter informatie.