Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

26 april 2016
16:15 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • R.A. van Vliet (Van Vliet)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • I.S.H. de Caluw√© (VVD)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • W. Koolmees (D66)
 • F. Bashir (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  34403 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van het besluit op de Wbmgp-aanvraag van de gemeente Vlaardingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie betreffende de aanbieding van de Toezichtvisie en het Meerjarenprogramma 2016-2020 van de Autoriteit woningcorporaties (Kamerstuk 29 453, nr. 414)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Asbestdaken en de casus Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang Expertteam Versnellen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Validatie waarderingsmethode Rijksvastgoedbedrijf erfpacht

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling geactualiseerde Masterplannen kantoorhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding afschrift antwoordbrief van het Rijksvastgoedbedrijf naar aanleiding van de brief van de Vereniging Terschellinger Erfpachters inzake verkopen bloot eigendom Waddeneilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding afschrift van de antwoordbrief van het Rijksvastgoedbedrijf naar aanleiding van het verslag van het Overkoepelend Overleg Pleinkwartier (OOP) van het overleg van 23 maart 2016 inzake de renovatie van het Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht BIT-adviezen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Commissieactiviteiten gepland/ ongepland

  26-04-2016 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering. 
  03-05-2016 te 12.00 uur          Inbreng verslag (wetsvoorstel) 34443 Wijziging van de Wet tot veiliging van bepaalde verkoopppunen van motorbrandstoffen i.v.m. het verstrekken van
                                                gegevens t.b.v. het biedboek voor de veiliging van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Wet aanvullende biedboekgegevens).   
  17-05-2016 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering. 
  18-05-2016 14.00 - 17.00 uur  Algemeen overleg Woononderwerpen.
  19-05-2016 14.45 - 15.45 uur  Technische briefing Verantwoordingsonderzoek door de Algemene Rekenkamer.
  25-05-2016 13.00 - 17.00 uur  Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting.
  26-05-2016 te 14.00 uur          Inbreng voor de verslagen over de Slotwet 2015 en voor de feitelijke vragen inzake het jaarverslag van de minister en het Verantwoordingsrapport van
                                                de Algemene Rekenkamer.
  31-05-2016 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering. 
  01-06-2016 14.00 - 16.00 uur  Algemeen overleg  Energiebesparing gebouwde omgeving.
  02-06-2016 15.30 - 16.30 uur  Technische briefing open source, open standaarden en open data.
  08-06-2016 15.00 - 17.00 uur  Algemeen overleg Stedelijke ontwikkeling.
  09-06-2016 te 14.00 uur          Inbreng voor de verslagen over de suppletoire begrotingswet en voor de feitelijke vragen over de Voorjaarsnota.
  14-06-2016 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering. 
  28-06-2016 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering. 
  05-07-2016 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering. 

  Nog niet geplande AO's:
  Krimp en bevolkingsdaling
  Huisvesting doelgroepen
  Bouwregelgeving