Inbreng schriftelijk overleg

Berichten in de media dat banken hebben meegeschreven aan de wetgeving die fiscale aftrek van coco's mogelijk maakt

Inbreng schriftelijk overleg: "Berichten in de media dat banken hebben meegeschreven aan de wetgeving die fiscale aftrek van coco's mogelijk maakt"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) over berichten in de media dat banken hebben meegeschreven aan de wetgeving die fiscale aftrek van coco's mogelijk maakt

Agendapunten

1
Berichten in de media dat banken hebben meegeschreven aan de wetgeving die fiscale aftrek van coco's mogelijk maakt

Details

  • In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 4 november 2015 is besloten om een schriftelijk overleg te voeren naar aanleiding van berichten in de media dat banken hebben meegeschreven aan de wetgeving die fiscale aftrek van coco's mogelijk maakt. De minister van Financiën zal worden verzocht de vragen zo vroeg mogelijk in week 46 te beantwoorden. 
  • Dit onderwerp is ook aan de orde geweest tijdens de regeling van werkzaamheden van 4 november 2015. In de regeling van werkzaamheden heeft de Kamer besloten het kabinet te verzoeken om over dit onderwerp op korte termijn een brief aan de Kamer te sturen. Op basis van de inhoud van de brief kan dan nader worden besloten of er een debat moet komen. Op verzoek van de heer Grashoff (GroenLinks) is een dertigledendebat over dit onderwerp aan de lijst toegevoegd.
2
Reactie n.a.v. het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 4 november 2015 over de fiscale behandeling van de vergoeding over zogenoemde aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten (contingent convertibles)

Te behandelen: