Debat geweest
12 november 2015 | 10:00 - 12:00
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Governance in het mbo

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Governance in het mbo"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene Convocatie hoorzitting / rondetafelgesprek

Deelnemers


Agendapunten

1
Governance in het mbo

Details

Aanleiding voor het rondetafelgesprek is het bijna failliet gaan van het ROC Leiden en de onduidelijkheden die bestaan over de precieze verantwoordelijkheidsverdeling tussen OCW, de onderwijsinstellingen en private partijen. Doel van het rondetafelgesprek is om daaruit lessen te trekken voor de toekomst ten aanzien van dreigende faillissementen bij onderwijsinstellingen.
2
Lijst van Genodigden rondetafelgesprek Governance in het mbo

Details

  • Marc Udink, Partner Udink & De Jong advocaten en belastingadviseurs
  • Arie van Oord, Business Manager voor de sectoren Wonen, Zorg en Onderwijs, Bank Nederlandse Gemeenten
  • Hans Strikwerda, hoogleraar  Organisatie en verandering (internal governance) aan de Universiteit van Amsterdam
  • Ad Verbrugge, filosoof, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Gerelateerde zaken