Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 juli 2016
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 11, 12, 13, 14 en 18)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.H. ten Broeke (VVD)
 • R. Vuijk (VVD)
 • A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • S. Belhaj (D66)
 • J. Houwers (Houwers)

Agendapunten

 1. 1

  Mededeling voorzitter

  De voorzitter staat kort stil bij het overlijden van twee militairen in Mali op 6 juli jl. en meldt dat hedenmiddag in de plenaire zaal hierbij ook zal worden stil gestaan.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Voortgangsrapportage vastgoed Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voornemen tot verhuizing Financieel Service Centrum van Eygelshoven naar Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Behoeftestelling co-locatie civiel-militaire luchtverkeersleiding Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de bijeenkomst van de Navo-ministers van Defensie op 14 en 15 juni 2016 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nadere toelichting op de inzetgereedheidsnorm van de Nationale Reserve (Natres) en voortgang aanstelling cyberreservisten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie van het beleid ten aanzien van de inhuur en inzet van lokaal personeel bij Nederlandse missies

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toelichting presentatie EU Global Strategy on Foreign and Security Policy aan EU lidstaten via de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang cateringdiensten bij Defensie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Intentieverklaring van Nederland en Noorwegen over de ontwikkeling van een F-35 Weapon Instructor Course

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Cybersamenwerking tussen de EU en NAVO

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op NRC-artikel “Wat deden onze F-16’s tegen IS”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang project Verlenging levensduur Patriot

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging, gedaan tijdens het AO EU Defensieraad op 14 april 2016 over juridisch advies inzake de relatie tussen het EU associatieakkoord met Oekraïne en de administratieve overeenkomst tussen het EDA en Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek Ministerie van Defensie, namens Middelbare Defensie Vorming (MDV), om een gesprek met vaste commissie voor Defensie d.d. 27 oktober 2016

  Besluit: Gesprek wordt gepland op donderdag 27 oktober van 11.30 tot 12.30 uur (direct na de procedurevergadering) en deelname van leden wordt per mail geinventariseerd. De leden Vuijk (of Teeven), Eijsink en Houwers hebben zich in de vergadering aangemeld.
 17. 17

  Werkzaamheden van de commissie

  •   07-07-2016 15.00 - 18.00  Algemeen overleg  Nederlandse bijdrage strijd tegen ISIS 
  Zomerreces: 8 juli tot en met 5 september 2016 
  • 15-08-2016  Herdenking  Einde oorlog Zuid-Oost Azië in Den Haag 
  • 02-09-2016  Medaille-uitreiking Vessel Protection Detachements  
  • 06-09-2016 20.00 - 23.00  Algemeen overleg  MINUSMA  (Besluit: Aangezien de brief over de besluitvorming toekomst NL bijdrage MINUSMA niet is ontvangen op de laatste dag voor het reces, wordt dit AO tot nader order uitgesteld)  
  • 08-09-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 11-09 - 12-09  Werkbezoek  Brussel 
  • 13-09-2016 20.00 - 22.00  Algemeen overleg  Kustwacht Caribisch Gebied (nieuwe datum, was 13 oktober)
  • 14-09-2016 19.30 - 21.30  Algemeen overleg  EU Defensieraad (nieuwe datum, was 15 september)
  • 15-09-2016 10.00 - 11.00  Technische briefing  Korps Commandotroepen (KCT) en Defensie Helicopter Commando (DHC) (nieuw ingepland)
  • 29-09-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 29-09-2016 14.00 - 16.00  Algemeen overleg  Evaluatie missies en operaties in 2015   
  • 30-09-2016 10.00 - 16.00  Werkbezoek  Defensie Munitie Bedrijf en Vuursteuncommando   
  • 07-10-2016 10.00 - 14.00  Werkbezoek  Militair Revalidatie Centrum 
  • 13-10-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 13-10-2016 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensieministeriële (nieuw ingepland)
  Herfstreces: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016 
  • 27-10-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  • 03-11-2016 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  Vastgoed Defensie (nieuw ingepland) 
  • 08-11-2016 17.00 - 19.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad  
  • 10-11-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 18-11-2016 15.00 - 17.00  Werkbezoek  Leergang Top Defensie Vorming     
  • 24-11-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 08-12-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 22-12-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
  Kerstreces: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

  Plenaire activiteiten:
  • diverse VAO's op 7 juli 2016
  • Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (aanvrager: Ten Broeke)
 18. 18

  Planning begrotingsbehandeling Defensie

  Besluit: behandelschema Begroting Defensie 2017 voor dit najaar:
  • 20 september: Ontvangst begroting en andere documenten als de Personeelsrapportage
  • eind september: technische briefing door ministerie van Defensie
  • week van 4 oktober: BOR-notitie
  • 11 oktober: inbreng feitelijke vragen (beantwoording 1 november)
  • week van 1-3 november: technische briefing Algemene Rekenkamer over begrotingsbrief Defensie
  • 4 november: inbreng feitelijke vragen aan Algemene Rekenkamer en minister (beantwoording 10 november)
  • 14 november: WGO's Personeel Defensie en Materieel Defensie (beide op één dag en beide 5 uur inplannen)
  • 15-17 november: plenaire behandeling (plenaire schema begrotingsbehandelingen is door Kamer vastgesteld)
 19. 19

  Het lid Eijsink doet een oproep om indien mogelijk deel te nemen aan de IPC GBVB/GVDB conferentie in Bratislava van 2 september tot 4 september 2016.

 20. 20

  De voorzitter stelt voor om een whatsapp-groep met de eerste woordvoerders van de commissie te maken die beheerd gaat worden door de griffier van de commissie.