Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

2 juni 2016
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • M.E. Maij (PvdA)
 • F. Teeven (VVD)
 • R. Vuijk (VVD)
 • A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • R.W. Knops (CDA)
 • S. Belhaj (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voornemen heeft tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en de Burundese ministeries van Defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi; Bujumbura, 17 augustus 2009 (Trb. 2009, 134)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over meerjarige defensieplannen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Lijst van vragen en antwoorden inzake het beleidsstandpunt ‘Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij’ (Kamerstuk 32 706, nr. 74)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding Personeelsrapportage over 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport en presentaties van EDA R&T conferentie "Setting priorities for research and technology (R&T) in Europe to prepare the future together" d.d. 25-26 april 2016, aangeboden door Ministerie van Defensie

 7. 7

  Uitnodiging Ministerie van Defensie voor medaille-uitreiking MINUSMA-missie d.d. 16 juni 2016

 8. 8

  Planning procedurevergaderingen tot aan het kerstreces 2016.

  Besluit: Instemmen met de onderstaande planning. De (reguliere) procedurevergaderingen zijn op een donderdag van 10.30 tot 11.30 uur.

  Zomerreces: 8 juli tot en met 5 september 2016                                
  • 8 september
  • 29 september
  • 13 oktober
  Herfstreces vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016
  • 27 oktober
  • 10 november
  • 24 november
  • 8 december
  • 22 december
  Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017
 9. 9

  Werkzaamheden van de commissie

  • 31-05-2016 16.30 - 17.30  Technische briefing  jaarverslag MIVD  
  • 01-06-2016 10.00 - 11.00  Gesprek  Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) 2015  
  • 01-06-2016 11.00 - 12.00  Gesprek  Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidzorg (IMG) 2015   
  • 01-06-2016 13.00 - 14.30  Technische briefing  Verwerving F-35 (ministerie van Defensie)   
  • 01-06-2016 14.30 - 15.30  Technische briefing  Verwerving F-35 (Auditdienst Rijk)  
  • 02-06-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
  • 02-06-2016 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Jaarverslag 2015 Kustwacht Koninkrijk der Nederlanden Caribisch Gebied   
  • 02-06-2016 14.00 - 16.00  Uitreiking herinneringsmedaille ATF-ME-6 op 2 juni 2016 
  • 05-06-2016  Herdenking Kindertransporten Nationaal monument kamp Vught 
  • 06-06-2016 11.30 - 18.00  Werkbezoek  Verwerving F-35 
  • 07-06-2016 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  Voorziening AOW-gat (Besluit: het algemeen overleg wordt opnieuw uitgesteld nu de Centrale Raad van Beroep nog geen uitspraak heeft gedaan, waardoor geen inzicht bestaat in deze uitspraak en de gevolgen daarvan. Bij de minister van Defensie en de staatssecretaris van Financiën wordt middels een commissieverzoek aangedrongen op snelle helderheid over de planning van de uitspraak en de gevolgen daarvan, zodat het algemeen overleg opnieuw zo spoedig mogelijk kan worden ingepland)
  • 08-06-2016 14.00 - 17.00  Algemeen overleg  Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij (zie agendapunt 4)
  • 09-06-2016 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  NAVO Defensieministeriële    
  • 09-06-2016 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2016 (wijziging samenhangende Voorjaarsnota)  
  • 09-06-2016 16.00 - 17.00  Gesprek  Generaal Bogdan (JPO)
  • 09-06-2016 18.30 - 20.30  Algemeen overleg  MINUSMA (Besluit: het algemeen overleg wordt uitgesteld naar september 2016, aangezien het kabinet vooralsnog geen duidelijkheid heeft gegeven aan de Kamer over de eventuele voortgang van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA. Als die duidelijkheid er wel komt, dan zal de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (vc BUZA) daarover een overleg plannen, komt het algemeen overleg van de vaste commissie voor Defensie helemaal te vervallen en worden de agendapunten toegevoegd aan het overleg van de vc BUZA)    
  • 10-06 - 10-06  Commando-overdracht en Open dagen Commando Luchtstrijdkrachten  
  • 10-06-2016 10.00 - 23.00  EU Voorzitterschap - Seminar “A New Strategy implications for CSDP”   
  • 13-06-2016 12.00 - 16.00  Oefening Black Scorpion van DHC en KCT tbv Minusma  
  • 14-06-2016 16.30 - 17.30  Gesprek  Officieren bevoorrading & transport commando CLAS  
  • 16-06-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 16-06-2016 10.35 - 13.00  Medaille-uitreiking Minusma te Gorinchem 
  • 16-06-2016 15.00 - 18.00  Wetgevingsoverleg  Jaarverslag Ministerie van Defensie 2015    
  • 20-06-2016 10.00 - 15.00  Notaoverleg  Veteranen (met een uur verlengd)  
  • 22-06-2016 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2015    
  • 23-06-2016 14.30 - 17.30  Algemeen overleg  Verwerving F-35 
  • 25-06-2016 Nederlandse Veteranendag en onthulling monument Staten-Generaal   
  • 29-06-2016 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  Materieel Defensie   
  • 29-06-2016 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  MIVD    
  • 30-06-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 30-06-2016 11.30 - 12.30  Bijzondere procedure  DBBO ouderenregeling (nieuw ingepland)
  • 05-07-2016 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  Sourcing, IV/ICT en ERP   
  • 07-07-2016 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  Zomerreces: 8 juli tot en met 5 september 2016
  • 15-08-2016  Herdenking  Einde oorlog Zuid-Oost Azië in Den Haag
  • 15-09-2016 19.00 - 21.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad
  • 29-09-2016 14.00 - 16.00  Algemeen overleg  Evaluatie missies en operaties in 2015 (nieuw ingepland) 
  • 30-09-2016 10.00 - 16.00  Werkbezoek  Defensie Munitie Bedrijf en Vuursteuncommando's    
  • 07-10-2016 10.00 - 14.00  Werkbezoek  Militair Revalidatie Centrum
  Herfstreces: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016
  •  08-11-2016 17.00 - 19.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad   
  • 18-11-2016 15.00 - 17.00  Leergang Top Defensie Vorming 
  Kerstreces: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

  Plenaire activiteiten:
  • Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (aanvrager: Ten Broeke)
   
   
 10. 10

  Rondvraagpunt van het lid Eijsink over de Veteranennota 2016

  Besluit: De minister van Defensie verzoeken om de nota z.s.m. aan de Kamer te zenden. Na ontvangst van de nota wordt bezien of een feitelijke vragenronde gewenst en mogelijk is. Het notaoverleg op 20 juni 2016 wordt met een uur verlengd tot vijf uur.
 11. 11

  Uitvoering motie-Eijsink over het geluid van de F-35

  Te behandelen:

  Loading data