Algemeen overleg

Evaluatie Wet BIG-Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim

Algemeen overleg: "Evaluatie Wet BIG-Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Evaluatie Wet BIG-Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim - 19 november 2015, 10.00-13.30 uur; agendapunten toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 november 2015, over Evaluatie Wet BIG-Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

11