Algemeen overleg : Evaluatie Wet BIG-Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim

De vergadering is geweest

19 november 2015
10:00 - 13:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.I. Schippers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • R.J. Klever (PVV)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • A. Schut-Welkzijn (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Medisch beroepsgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Tuchtrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie inzake het onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Documenten afkomstig van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)en in handen van een particulier

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Positie nabestaanden bij suïcide in relatie tot medisch beroepsgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Resultaten van het gesprek met de KNMG over medisch beroepsgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Status van rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in tuchtzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie Wet BIG

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen van de commissie over Evaluatie Wet BIG

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van het lid Van der Staaij c.s. over een goede uitwisseling van informatie tussen de ggz en andere partijen (Kamerstuk 29279, nr. 254)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kennis van de Nederlandse taal en registratie in BIG-register

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken invoering herregistratie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatieonderzoek experiment art. 36a wet BIG met Physician Assistent en Verpleegkundig Specialist

  Te behandelen:

  Loading data