Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 18 november 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 18 november 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 4 november 2015 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
4
Pakket Belastingplan 2016

Te behandelen:

5
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Tsjechische Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 29 juni 2015

Te behandelen:

17
19
Jaarverslag 2014 van de Europese Rekenkamer
20
Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

22
Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
26
Verslag van een schriftelijk overleg over de zevende aanvullende begroting 2015 (Kamerstuk 21 501-03, nr. 89), over de achtste aanvullende EU-begroting voor 2015 over de bni-herziening Eurostat

Te behandelen:

29
Kabinetsreactie Actieplan Kapitaalmarktunie van de Europese Commissie en consultatiereactie creatie van een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct van de Europese Verzekerings- en Pensioenautoriteit (EIOPA)

Te behandelen:

30
Interne EU-opleidingen voor Kamerbewoners
31
Gesprek met eurocommissaris Dombrovskis (Euro en Sociale Dialoog)

Details

Besluit: Openbaar gesprek organiseren op donderdag 10 december 2015 van 10.00-11.30 uur.
Noot:
Eurocommissaris Dombrovskis bezoekt Nederland op 10 en 11 december 2015. De heer Dombrovskis zou tijdens zijn bezoek aan Nederland ook graag een gesprek voeren met leden van de commissies Financiën, Europese Zaken en Economische Zaken.
32
Verzoek Ecorys Nederland, namens delegatie uit Tajikistan, om gesprek met vaste commissie voor Financiën over formuleren fiscaal beleid, de impactanalyse hiervan en revenue forecasting in Nederland
33
BOR-notitie - Oprichting Nederlandse Loterij B.V.