Algemeen overleg

Loondoorbetaling bij ziekte

Algemeen overleg: "Loondoorbetaling bij ziekte"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 januari 2016, over loondoorbetaling bij ziekte
Convocatie commissieactiviteit
2e Herziene convo AO loondoorbetaling bij ziekte - 14 januari 2016 (agendapunten toegevoegd)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten