Agendapunten

 1. Aanbieding advies 'Doorwerken en gezondheid' en het rapport 'Preventie van beroepsziekten'

  Te behandelen:

 2. Toezeggingen, gedaan tijdens het AO loondoorbetaling over oa brandweervrijwilligers en politievrijwilligers

  Te behandelen:

 3. Aanbieding van het rapport onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

  Te behandelen:

 4. Reactie op de motie van het lid Voortman over onderzoeken van collectivisering van loondoorbetaling bij ziekte (Kamerstuk 29 544, nr. 633)

  Te behandelen:

 5. Aanbieding drie rapporten inzake arbeidsgerelateerde zorg

  Te behandelen:

 6. Voortgang loondoorbetaling bij ziekte

  Te behandelen:

 7. Onderzoek re-integratie tweede spoor

  Te behandelen:

 8. Evaluatie Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA)

  Te behandelen:

 9. SER-adviesaanvraag langdurige wekloosheid/ loondoorbetaling bij ziekte

  Te behandelen:

 10. Stand van zaken aanpak beroepsziekten

  Te behandelen: