E-mailprocedure

Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om kabinetsreactie te vragen op artikel in Telegraaf "Milieurapport is broddelwerk"

E-mailprocedure: "Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om kabinetsreactie te vragen op artikel in Telegraaf "Milieurapport is broddelwerk""Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek kabinetsreactie op artikel “Milieurapport is broddelwerk” I&M - 7 september 2015

Agendapunten