E-mailprocedure

Voorstel lid Van Helvert (CDA) om een apart AO te houden over spooronderhoudscontracten bij ProRail

E-mailprocedure: "Voorstel lid Van Helvert (CDA) om een apart AO te houden over spooronderhoudscontracten bij ProRail "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure IM 7-9-2015 behandeling onderhoudscontracten ProRail

Agendapunten