Algemeen overleg

Voortgang trekkingsrecht PGB

Algemeen overleg: "Voortgang trekkingsrecht PGB"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Voortgang trekkingsrecht PGB - woensdag 1 juli 2015 - agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2015, over de voortgang trekkingsrecht PGB

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 juni 2015 over het bericht dat de SVB bestanden verkeerd koppelde waardoor er nieuwe problemen met het pgb zijn

Te behandelen: