Algemeen overleg

Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

Algemeen overleg: "Bedrijfslevenbeleid en Innovatie"Deze vergadering is geweest
SPREEKTIJD PER FRACTIE: 6 MINUTEN
2de Herziene convocatie ivm toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 oktober 2015, over Bedrijfslevenbeleid en Innovatie
Convocatie commissieactiviteit
Download 2de herziene convocatie algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op 29 oktober 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Aanbieding van het toetsingskader risicoregelingen voor het onderzoeksdeel van het Toekomstfonds

Te behandelen:

5
Reactie op de adviezen ‘Diensten Waarderen’ en ‘De Kracht van Sociale Innovatie’ van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie, en Innovatie (AWTI)

Te behandelen:

7