Algemeen overleg : Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

De vergadering is geweest

29 oktober 2015
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
SPREEKTIJD PER FRACTIE: 6 MINUTEN
2de Herziene convocatie ivm toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Kamp
  minister van Economische Zaken

Deelnemers

 • M.S. van Veen (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • K. Verhoeven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie op de publicatie ‘Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie 2013-2019’ (TWIN)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding van de tweede voortgangsrapportage van het Nationaal Techniekpact 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding van het toetsingskader risicoregelingen voor het onderzoeksdeel van het Toekomstfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de adviezen ‘Diensten Waarderen’ en ‘De Kracht van Sociale Innovatie’ van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie, en Innovatie (AWTI)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Grensoverschijdende samenwerking op het gebied van economie en arbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorgenomen integratie van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nieuwe Kamer van Koophandel en reactie op een toezegging en een aantal moties

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding AWTI-advies 'Klaar voor de Toekomst? Naar een brede strategie voor ICT'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang van de regioversterking Vierkant voor Werk en over de situatie rond Philips Lighting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding rapportage Bedrijvenbeleid 2015 en Monitor Bedrijvenbeleid 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Actieagenda Smart Industry

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Instandhouding grote faciliteiten bij TO2-instellingen

  Te behandelen:

  Loading data