Algemeen overleg : Uitgangspunten Cultuurbeleid

De vergadering is geweest

24 juni 2015
19:00 - 23:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • M.S. van Veen (VVD)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brief inzake Uitgangspunten Cultuurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding van het advies "Agenda Cultuur" van de Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissies over publicatie en achtergronddocument 'Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissies over de publicatie en achtergronddocument 'Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding afschrift van de brief over opleidingsproblematiek acteurs en dansers

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur over de wijze van internationaal nomineren bij het UNESCO-verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen van de commissie over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Informatie over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding publicatie en achtergronddocument 'Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Informatie over de werkwijze bij aanbieding aan Tweede Kamer van het Werkprogramma van de Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen van de commissie over huisvesting rijksmusea

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Convenant Ouderen en cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Huisvesting rijksmusea

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nationale strategie digitaal erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsdoorlichting Cultuur 2009-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Advies examenprogramma CKV havo/vwo

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over verschuiving budget binnen cultuurbegroting

  Te behandelen:

  Loading data