Agendapunten

 1. 1

  Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Spreektijden (eerste en tweede termijn gezamenlijk)

  In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 7 oktober 2015 is besloten de spreektijden voor de kleinere fracties/groepen te verruimen tot 4 minuten (eerste en tweede termijn gezamenlijk) ten koste van de spreektijd voor de grotere fracties. Tevens is besloten dat de duur van het notaoverleg ongewijzigd blijft: van 11.00 - 13.00 uur.
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data