Notaoverleg

Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten/Budgettaire opbrengst oldtimermaatregel

Notaoverleg: "Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten/Budgettaire opbrengst oldtimermaatregel"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten/Budgettaire opbrengst oldtimermaatregel
Brief lid / fractie
Download Presentatie van de heer Omtzigt (CDA) over zijn initiatiefnota over de accijnsopbrengsten (uitgereikt tijdens het notaoverleg)
Convocatie commissieactiviteit
Download Vijfde herziene convocatie notaoverleg initiatiefnota Omtzigt over accijnsopbrengsten/Budgettaire opbrengst oldtimermaatregel
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 12 oktober 2015, over de Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Spreektijden (eerste en tweede termijn gezamenlijk)

Details

In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 7 oktober 2015 is besloten de spreektijden voor de kleinere fracties/groepen te verruimen tot 4 minuten (eerste en tweede termijn gezamenlijk) ten koste van de spreektijd voor de grotere fracties. Tevens is besloten dat de duur van het notaoverleg ongewijzigd blijft: van 11.00 - 13.00 uur.
4
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: