Debat geweest
16 december 2015 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering VWS 16 december 2015 - agendapunten toegevoegd
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 16 december 2015

Deelnemers


Agendapunten

14
Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boetes in verband met het stellen van regels over de omzetgerelateerde boete

Te behandelen:

15
34350 XVI Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

17
Verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhangbrief wijziging tariefsoort abortushulpverlening aan niet-WLZ-gerechtigden (Kamerstuk 29 214, nr. 71)

Te behandelen:

26
27
BOR-notitie Stand van zaken werkgroep Verbetering en verzoek om indicatoren
29
Verzoek om de gevraagde reactie op het onderzoeksrapport ‘Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019’ vóór het AO arbeidsmarktbeleid zorg (11-02-2016) aan de Kamer te zenden.

Te behandelen:

31
Verzoek KNMG tot deelname aan hoorzitting/rondetafelgesprek Euthanasie bij minderjarigen d.d. 22 januari 2015
32
Verzoek NPV tot deelname aan hoorzitting/rondetafelgesprek Euthanasie bij minderjarigen d.d. 22 januari 2016