Debat geweest
10 december 2015 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 10 december 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 10 december 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

- 16 december 2015 Algemeen overleg Integriteit
- 16 december 2015 Algemeen overleg Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters
- 17 december 2015 Inbreng verslag Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel (TK 34 296)
- 17 december 2015 Inbreng verslag Kiescollege Eerste Kamer (TK 34341)
- 14 januari 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 27 januari 2016 Algemeen overleg Evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT)
- 28 januari 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 11 februari 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 3 maart 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 17 maart 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 7 april 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 21 april 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 26 mei 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 9 juni 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 23 juni 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 7 juli 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie

- Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
- Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
- Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers
- Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
- Verzamel algemeen overleg (Zondagswet, Bestuurlijk balanceren met risico's en verantwoordelijkheden, Stand van zaken Experimentenwet gemeenten en Standpunt Buurtrechten)
 
3
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

9
Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

Te behandelen:

22
Intrekking wetsvoorstel tot instelling van een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding (Kamerstuk 33 165)

Te behandelen:

25
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken

Details

Voor de periode 23 november - 4 december 2015: geen nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken.
26
Verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie om het algemeen overleg Integriteit op 16 december a.s. niet te hoeven bijwonen met de aantekening dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namens hem het woord zal kunnen voeren.

Details

Het algemeen overleg Integriteit zal worden verplaatst en de minister van Veiligheid en Justitie hoeft hier niet bij aanwezig te zijn.
29
Mondelinge toelichting door de voorzitter van de commissie inzake voordracht lid CTIVD

Details

De commissie gaat akkoord met de voorliggende voordracht. De voordracht ligt ter vertrouwelijke inzage voor de leden bij het CIP.