Debat geweest
26 november 2015 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 26 november 2015
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 26 november 2015

Deelnemers


Agendapunten

2
Geplande activiteiten van de commissie

Details


- 26 november 2015 Algemeen overleg Basisregistratie Personen (BRP) en Paspoorten en Reisdocumenten
- 26 november 2015 Inbreng verslag Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal (34288)
- 30 november 2015 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet privatisering ABP (TK 34 321)
- 2 december 2015 Algemeen overleg Evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT)
- 3 december 2015 Gesprek Deskundigengroep elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal
- 8 december 2015 Algemeen overleg Open data
- 9 december 2015 Algemeen overleg Decentralisatie en participatie
- 10 december 2015 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 16 december 2015 Algemeen overleg Integriteit
- 16 december 2015 Algemeen overleg Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters
- 14 januari 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 28 januari 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 11 februari 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 3 maart 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 17 maart 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 7 april 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 21 april 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 26 mei 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 9 juni 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 23 juni 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
- 7 juli 2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie

- Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
- Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
- Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers
- Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
- Verzamel algemeen overleg (Zondagswet en Bestuurlijk balanceren met risico's en verantwoordelijkheden)

Noot:
- I.v.m. het nog te ontvangen overkoepelend evaluatierapport over de WNT, wordt het AO Evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT) verplaatst (naar een nieuwe datum na het kerstreces 2015).
 
3
Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer)

Te behandelen:

16