Algemeen overleg : Tabaksontmoedigingsbeleid

De vergadering is geweest

23 juni 2015
16:30 - 19:00 uur
Locatie: Klomp├ęzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • M.J.J. Rebel (PvdA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M. Agema (PVV)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Uitvoering van de motie van het lid Dik-Faber (Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 78) over 100% rookvrije horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Naleving- en handhavingscijfers rookvrije horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Cijfers m.b.t. het aantal rokers van 2000 tot nu

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoek van NVWA en RIVM naar de e-sigaret

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitkomst van de onderhandelingen over de nieuwe Europese Tabaksproductenrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoeken naar effecten verkooppunten en leeftijdverificatiesystemen tabaksproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nalevings- en handhavingscijfers rookverbod horeca en leeftijdsgrens 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie op het onderzoek van de NVWA en de RIVM naar de e-sigaret

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tabaksontmoediging

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsbrief alcoholbeleid en nalevingscijfers leeftijdsgrens alcohol en tabak

  Te behandelen:

  Loading data