Wetgevingsoverleg

Raming Tweede Kamer 2016

Wetgevingsoverleg: "Raming Tweede Kamer 2016"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2015, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten d.d. 22 juni 2015
Stenogram
Download Concept verslag Wetgevingsoverleg Raming Tweede Kamer 2016

Deelnemers


Agendapunten

4
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen: