Algemeen overleg

Governance in de zorg

Algemeen overleg: "Governance in de zorg "Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Verslag van een werkbezoek
Download Verslag van een werkbezoek aan Parijs van 6 tot 10 juli 2009 inzake het zorgstelsel in het algemeen en ziekenhuiszorg in het bijzonder
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 juni 2015, over Governance in de zorg
Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie algemeen overleg Governance in de zorg donderdag 11 juni 2015 -10.00-13.00 uur; agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

10
Beantwoording vragen inzake de brief over Goed bestuur in de zorg (Kamerstuk 32 012, nr. 15)

Te behandelen:

Gerelateerde zaken