Algemeen overleg : Decentralisatie Jeugdzorg

De vergadering is geweest

29 april 2015
14:30 - 18:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractiue maximaal 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • K.H.D.M. Dijkhoff
  staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • L. Ypma (PvdA)
 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • R. Bisschop (SGP)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • K. Gerbrands (PVV)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding van de vijfde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezending van de voortgangsrapportages inzake hervorming langdurige zorg en decentralisatie Jeugdstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsdoorlichting Jeugd op het gebied van laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien (subartikel 5.1 begroting VWS)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken eerste maanden van het nieuwe Jeugdstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoeken naar de toegang tot jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken verdeling en budgetten Wmo 2015 en Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data