Algemeen overleg

Grondstoffen en afval

Algemeen overleg: "Grondstoffen en afval"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e herziene convocatie algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 25 juni
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 juni 2015, over grondstoffen en afval

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Aanbieding van de ontwerp Regeling houdende wijziging van de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 en de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Te behandelen:

8
Afhandeling toezegging aan het lid Van Tongeren over private borging van het statiegeldsysteem, de motie van het lid Van Veldhoven over het terugplaatsen van de statiegeldartikelen in het Ontwerpbesluit beheer verpakkingen en over de beëindiging van het AVI-convenant

Te behandelen: