Gesprek : CTIVD (verplaatst naar 20 mei 2015)

De vergadering is verplaatst

19 mei 2015
16:30 - 17:30 uur
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten