Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv vc SZW - 8 december 2015
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vkc SZW d.d. 8 december 2015

Deelnemers


Agendapunten

2
3
Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden)

Te behandelen:

27
Stand van zaken inzake het project ‘Mensenwerk’, ter bevordering van participatie van mensen met psychische aandoeningen en reactie op de motie van de leden Ulenbelt en Karabulut over de positie van mensen met psychische klachten (Kamerstuk 30 545, nr. 153)

Te behandelen:

34
34275 Tweede nota van wijziging inzake Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES)

Te behandelen:

35
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

Te behandelen:

37
Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg (Kamerstuk 34 300 XV, nr. 80) dat de capaciteit van de Inspectie SZW uitbreidt, zodat de controle op schijnconstructies en arbeidsmarktfraude wordt geïntensiveerd

Te behandelen:

39
Plannen van algemeen overleg over pensioenonderwerpen

Details

 Besluit: Algemeen overleg over pensioenonderwerpen voeren op 20 januari 2016, 13.00-16.00 uur
  • Het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 26 november 2015 is via een emailprocedure tot nader order uitgesteld.
42
Reactie Stichting Pensioenbehoud met betrekking tot toetsing eigendomsrechten, waaronder pensioenaanspraken, aan handvest van de EU
44
Verzoek namens minister VenJ ten aanzien van het AO preventie radicalisering op 10 december 2015
45
Verzoek om reactie van de staatssecretaris van SZW op de rechterlijke uitspraak dat de verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd een ongeoorloofde inbreuk op het eigendomsrecht is

Te behandelen: