Algemeen overleg

Geneesmiddelenbeleid

Algemeen overleg: "Geneesmiddelenbeleid"Deze vergadering is geweest
Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 9e Herziene Convocatie algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid - 13 april 2016 - agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 april2016, over geneesmiddelenbeleid

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Reactie op de motie van het lid Voortman over uitsluiten van taken van apothekers van het eigen risico (Kamerstuk 29 477, nr. 303)

Te behandelen:

5
Kabinetsreactie op het rapport van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) ‘De implementatie van de regelgeving over de reden van voorschrijven op recept en het doorgeven van nierfunctiewaarden door artsen’

Te behandelen:

10
Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 september 2015, over kankerpatiënten die in het ene ziekenhuis een medicijn wel krijgen en in het andere niet

Te behandelen:

12
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake zorgwekkende situatie rondom stilvallen productie en levering antibiotica aan duizenden long- en huidpatiënten

Te behandelen:

13
Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 september 2015, over de betrokkenheid van een hoogleraar van het AMC bij de verkoop van een biotechbedrijfje dat met innovatiekrediet van de overheid een veelbelovend medicijn ontwikkelt

Te behandelen:

17
Reactie op vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht in de Volkskrant d.d. 19 november 2015 inzake Recordboetes voor verboden reclame farmaceuten

Te behandelen: