Algemeen overleg : OJCS-raad en radicalisering in het onderwijs d.d. 18 mei 2015 (Let op: het overleg is omgezet naar een schriftelijk overleg; inbreng 28 april 2015)

De vergadering is geannuleerd

30 april 2015
15:00 - 17:30 uur
HERZIENE CONVOCATIE:
(Het overleg (OJCS-raad) wordt omgezet naar een schriftelijk overleg)

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • L.F. Asscher
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Agendapunten

 1. 1

  Nog te ontvangen geannoteerde agenda OJCS-raad d.d. 18 mei 2015

 2. 2

  Aanbieding van de gemeenschappelijke verklaring van de conferentie in Parijs over burgerschap in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  De rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda inzake de Formele sportraad van 25 november 2014 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van de vergaderingen van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 25 november 2014 (cultuur en audiovisueel) en 12 december (onderwijs) 2015

  Te behandelen:

  Loading data