Debat geweest
13 oktober 2015 | 16:15 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie Wonen en Rijksdienst d.d. 13 oktober 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Wonen en Rijksdienst d.d. 13 oktober 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Antwoorden op vragen van de commissie over antwoorden op eerdere vragen van de commissie inzake erfpacht Waddeneilanden Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf

Te behandelen:

6
Lijst van vragen en antwoorden inzake het afschrift van het besluit op aanvraag van de Capelle aan den IJssel voor gebiedsaanwijzing Operabuurt, Gebouwenbuurt, de Hoeken en de Hovenbuurt in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) (Kamerstuk 33 340, nr. 5)

Te behandelen:

10
Beantwoording vragen van de commissie voor Wonen en Rijksdienst met betrekking tot de onderzoeksopzet beleidsdoorlichting Woningbouwproductie (artikel 2.2)

Te behandelen:

11
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het laten vervallen van de gemeentelijke plicht om zorg te dragen voor opvang van asielzoekers

Te behandelen:

15
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Wonen en Rijksdienst

Details

Voor de periode 24 september - 7 oktober 2015: geen nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Wonen en Rijksdienst.
16
Activiteiten algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Details

Gepland:
13-10-2015 17.00 - 19.00 uur  Besloten technische briefing en rondleiding door Rijksvastgoedbedrijf
27-10-2015 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering
29-10-2015 15.00 - 17.00 uur  Algemeen overleg Energiebesparing gebouwde omgeving en funderingsherstel
04-11-2015 10.00 - 13.00 uur  Algemeen overleg Huisvesting doelgroepen
10-11-2015 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering
11-11-2015 11.00 - 13.00 uur  Algemeen overleg Stedelijke vernieuwing
18-11-2015 15.00 - 17.00 uur  Algemeen overleg Woningcorporaties
24-11-2015 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering
26-11-2015 12.30 - 16.30 uur  Algemeen overleg Tweede Staat van de woningmarkt
08-12-2015 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering
15-12-2015 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering

Ongepland:
Algemeen overleg (voortzetting) Vervreemding en transformatie rijksmonumenten (oktober/november 2015) 
Algemeen overleg Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling (voorjaar 2016)
Algemeen overleg Rijksdienst (november 2015)
Algemeen overleg ICT-onderwerpen (november/december 2015)

 
17
Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

Te behandelen: