Algemeen overleg

Laaggeletterdheid

Algemeen overleg: "Laaggeletterdheid"Deze vergadering is geweest
Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Laaggeletterdheid op 4 juni 2015
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juni 2015, over Laaggeletterdheid

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Aanbieding Evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015, Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 en Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A en Deel B

Te behandelen: