Algemeen overleg : GGZ

De vergadering is geweest

21 mei 2015
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.I. Schippers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • G.S.I.A. Tanamal (PvdA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • R.M. Leijten (SP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra over wachttijden in de ggz (Kamerstuk 34000 XVI, nr. 59)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding SIRM-rapport 'Knelpunten analyse acute GGZ'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op twee rapporten van het Zorginstituut Nederland over verslavingszorg en over de DSM-5

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding impactanalyse NZa inzake alternatief DSM-IV

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Signalen toename verwarde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken inzake gedwongen zorg en het vertrouwenswerk

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Informatie over acute GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding drie rapporten over de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 april 2015, over verboden experimenten op ggz patiƫnten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Informatie over de High Level Policy Forum on Mental Health and Work en over Participatie en psychische aandoeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Advies commissie Meurs inzake hoofdbehandelaarschap ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen n.a.v. de Regeling van Werkzaamheden van 31 maart 2015 inzake de steeds nijpender wordende situatie door wachtlijsten in de GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven