Agendapunten

 1. Reactie op de motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra over wachttijden in de ggz (Kamerstuk 34000 XVI, nr. 59)

  Te behandelen:

 2. Aanbieding SIRM-rapport 'Knelpunten analyse acute GGZ'

  Te behandelen:

 3. Reactie op twee rapporten van het Zorginstituut Nederland over verslavingszorg en over de DSM-5

  Te behandelen:

 4. Aanbieding impactanalyse NZa inzake alternatief DSM-IV

  Te behandelen:

 5. Signalen toename verwarde personen

  Te behandelen:

 6. Stand van zaken inzake gedwongen zorg en het vertrouwenswerk

  Te behandelen:

 7. Informatie over acute GGZ

  Te behandelen:

 8. Aanbieding drie rapporten over de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

 9. Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 april 2015, over verboden experimenten op ggz patiƫnten

  Te behandelen:

 10. Informatie over de High Level Policy Forum on Mental Health and Work en over Participatie en psychische aandoeningen

  Te behandelen:

 11. Advies commissie Meurs inzake hoofdbehandelaarschap ggz

  Te behandelen:

 12. Beantwoording vragen n.a.v. de Regeling van Werkzaamheden van 31 maart 2015 inzake de steeds nijpender wordende situatie door wachtlijsten in de GGZ

  Te behandelen: