Algemeen overleg

GGZ

Algemeen overleg: "GGZ"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 mei 2015, over GGZ

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

13
Beantwoording vragen n.a.v. de Regeling van Werkzaamheden van 31 maart 2015 inzake de steeds nijpender wordende situatie door wachtlijsten in de GGZ

Te behandelen: