Algemeen overleg : IVD-aangelegenheden

De vergadering is geweest

10 februari 2015
16:30 - 19:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
7e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging volgcommissie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H.A. Plasterk
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • J.A. Hennis-Plasschaert
  minister van Defensie

Deelnemers

 • R. Bisschop (SGP)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • J. Recourt (PvdA)
 • A.G. Schouw (D66)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • K.H.D.M. Dijkhoff (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Convenant Joint Sigint Cyber Unit (JSCU)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezichtsrapport CTIVD inzake onderzoek door de AIVD op sociale media (rapport nr. 39)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van een brief aan de Algemene Rekenkamer over de gewijzigde motie van de leden Schouw en Van Toorenburg (t.v.v. Kamerstuk 30977, nr. 99) over de effecten van de bezuinigingsvoorstellen op het werk van de AIVD (Kamerstuk 30 977, nr. 105)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD/Commissie) inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD (nr.40)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie evaluatie Wiv 2002 (commissie Dessens) inzake bijzondere bevoegdheden in de digitale wereld

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raak over geheime malware

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift van een gelijkluidende brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer betreffende een motie van het Eerste Kamerlid De Vries c.s. over kwetsbaarheden op internet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 18 december 2014, inzake het bericht dat een advocatenkantoor door de AIVD is afgeluisterd

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding CTIVD toezichtsrapport nummer 41 inzake het onderzoek naar de activiteiten van de BVD jegens de heer R.H.G. van Duijn

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de interviews van de heer Snowden in Nieuwsuur en De Volkskrant

  Te behandelen:

  Loading data