Algemeen overleg

IVD-aangelegenheden

Algemeen overleg: "IVD-aangelegenheden"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 februari 2015, over IVD-aangelegenheden
Convocatie commissieactiviteit
Download 7e Herziene convocatie algemeen overleg IVD-aangelegenheden d.d. 10 februari 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Afschrift van een brief aan de Algemene Rekenkamer over de gewijzigde motie van de leden Schouw en Van Toorenburg (t.v.v. Kamerstuk 30977, nr. 99) over de effecten van de bezuinigingsvoorstellen op het werk van de AIVD (Kamerstuk 30 977, nr. 105)

Te behandelen:

4
Aanbieding van het toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD/Commissie) inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD (nr.40)

Te behandelen:

Gerelateerde zaken