Procedurevergadering

Extra procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 18 december 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 18 december 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 10 december 2014 wordt vastgesteld.
3
Brievenlijst
14
18
Toezending aangepaste leningdocumentatie Griekenland i.v.m. aanvraag technische verlenging EFSF-leningprogramma en voorlopige beoordeling van de Commissie of Griekenland in aanmerking komt voor een voorwaardelijke kredietlijn van het ESM

Te behandelen:

21
Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de commissievoorzitters - Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer in eerste helft 2015

Te behandelen:

25
Artikel 13-conferentie
26
Einde detachering van Evelien Maas, adjunctgriffier van de commissie Financiën

Details

Besluit:De voorzitter bedankt Evelien Maas voor de goede ondersteuning van de commissie gedurende haar tweejarige detachering bij de Tweede Kamer. Hij wenst haar heel veel succes bij de voortzetting van haar werkzaamheden op het Ministerie van Financiën.