Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. VWS d.d. 14 januari 2015
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 14 januari 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Gesprek met Eurocommissaris Andriukaitis op 4 maart 2015 over de door hem voorgestelde onderwerpen ebola en antibacteriële resistentie. Bij de fracties zal worden geïnventariseerd welke onderwerpen mede aan de orde dienen te worden gesteld.
5
EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2015 Europese Commissie
6
Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Te behandelen:

16
Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken rondom de invoering van integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg (Kamerstuk 32 620, nr. 139)

Te behandelen:

30
Reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op verzoek gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 17 december 2014 inzake de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer

Te behandelen:

32
Reactie op verzoek van het lid Wilders m.b.t. de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer

Te behandelen:

33
Reactie van de minister-president op verzoek gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 17 december 2014 inzake de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer

Te behandelen:

39
Verzoek Stichting Het Indisch Platform tot aanbieding boek 'Indisch verdriet' van dhr. H. Bussemaker
42
Verzoek om toezending informatie inzake de rol van ergotherapie in het kader van langer zelfstandig wonen, conform toezegging tijdens AO Langer zelfstandig wonen

Te behandelen:

45
Verzoek om rappel beantwoording schriftelijke vragen d.d. 7 en 17 november 2014 over respectievelijk verkeerde beddenproblematiek en uitbetaling pgb door de SVB

Te behandelen: